Hoppa till innehåll

Du gamla, du sjuka: 4

december 11, 2008

Du gamla, du sjuka

4. Sexualiteten i Jämtlands län
DN 04 12 11

Läkarna ut, byråkraterna in. En landstingsstrateg har sällan tid med den krisdrabbade psykiatrin. Kanske är han i Trieste, eller planerar medborgarens sexualitet. Maciej Zaremba besöker Sveriges största sjukvårdsbyråkrati.
”För övrigt anser jag att landstinget skall läggas ned.”

Den skäggige herren med de starka glasögonen har nu sagt det för tredje gången. Och han stirrar forskande på mig. Visst testar han nollåttan … Ack, som jag önskar att jag kunnat svara: ”På latin blir det Ceterum censeo Landstingem esse delendam, eller hur?” Men det får jag slå upp när jag kommit hem.

För 2 200 år sedan avslutade den romerske senatorn Cato den äldre alla sina tal med denna mening: att Rom måste förstöra Kartago. Annars kommer det att gå åt helvete för Rom. Han blev bönhörd år 146 före vår tideräkning. Kartago utplånades av romerska trupper och salt ströddes i ruinerna, vilket enligt en del forskare ändrade historiens gång.

Vi befinner oss i Östersund, i september 2004. Leif Persson, som på en veranda i Lit i Jämtland låter som Cato den äldre, är arbetarrörelsens veteran, som i två decennier år harvat i styrelser och nämnder, senast som kommunalråd. Det landsting han önskar ur världen är inte något främmande Kartago bortom havet: det är i själva verket av hans eget kött, sedan tidernas begynnelse styrt och behärskat av hans eget parti. Eller är det inte det?

”Vi har inget gemensamt språk längre. De på Frösön har ingen kontakt med verkligheten”, säger Persson. Han förstår inte hur landstinget kan lägga ned vårdcentraler och tvinga kommunen att skjutsa patienter tjugo mil till doktorn. Han fräser av ilska över vad han kallar ”världsförbättrarprojekt”:

”De får för sig att lära ungdomar demokrati och uppmanar dem att skriva motioner. Inte till landstinget, å nej, till kommunen! Och så tvingas vi att svara på brev från en gosse som har 47 i skonummer, det blir dyrt, han är beredd att ställa upp till storlek 42, sedan skall socialen betala! Och hur kan man föreslå att lägga ned barnpsykiatrin? Lägg ned landstinget, säger jag.”

I höstas anmälde chefen för psykiatrin i Jämtland Solveig Nilsen sig själv till Socialstyrelsen. Hon anser inte att hon längre klarar av sitt uppdrag. Det var efter tre självmord på kort tid bland hennes patienter. Jämtland är en av de få regioner där självmorden ökar, inte minst bland ungdomar. Landstinget i Jämtland är en av de få som fortsätter att krympa psykiatrin.

Nilsen har tio vakanser som hon inte har råd att bemanna, hon drar sig fram med stafettläkare, ”somliga orutinerade”. Ett par fasta specialister skall ta hand om hela länets psykiska åkommor: ”Om man inte är nära självmord kommer man inte innanför dörren.”

Nej, Solveig Nilsen förstår sig inte heller på landstinget, varken i Jämtland eller någon annanstans. Hon talar om ett strukturfel. ”Landstingen har för tung överbyggnad.”

Mellan 2001 och 2003 krympte sjukvården i Jämtland med ett antal distriktsläkare och psykologer, i stället tillkom nio nya avdelningschefer, sex ”strateger” samt sjutton handläggare.

Hur uppstår en landstingsstrateg? Här ett lustspel i tre akter:
Efter valet 2002 kommer signaler från Stockholm. En kvinnlig partivän som en gång arbetat på Frösön får inte längre fortsätta som politiskt sakkunnig på departementet. Kan man ordna någonting på lämplig nivå i Östersund?

Strax upptäcker förvaltningschefen Jan Rönngren att landskapet Jämtland försummat förbindelserna med Australien, Ryssland och Brabant. För att inte tala om Bryssel. Insikten föder handling. Inom några dagar inrättas en ny hög befattning som Jämtlands utrikesminister, på landstingsspråk ”processägare för internationella frågor”. Det måtte brådska att ta igen århundradens passivitet, eftersom man varken hinner föra protokoll eller ens fatta ett diariefört beslut.

”Konstigt”, säger landstingets registrator, ”det borde finnas ett beslut, men det finns inte.” Plötsligt finns ämbetet bara där – och även den rätta personen! Den 26 november 2002 signerar denna Stockholmspolitiker, som aldrig varit annat än politiker, ett anställningsavtal – som hög tjänsteman hos landstinget.

Förresten – hon vill inte. Inte just nu, ett nytt politiskt jobb har dykt upp i huvudstaden. Vad göra? Hastigt utnämns en annan partivän, denna gång från Åre, som vikarierande ”processägare”! Men nu vaknar oppositionen:

Så här kamratligt får det inte gå till, jobbet måste utlysas! Vilket sker. Det tog mig flera dagar att leta efter de sökandes meritförteckningar, de visade sig vara försvunna på landstingskansliet. Man hävdar att de skickats tillbaka. Men inte kommit fram – tydligen. Har det diarieförts? ”Nej, vad konstigt …”

Fem sökte, fyra hade erfarenhet av internationellt arbete, den femte fick jobbet. Ja, politikern från Åre. ”Alla visste att det var riggat”, säger en av de fyra. ”Jag sökte mest för att få det bekräftat. Har man inte partiboken kommer man aldrig med i klustret.”

Nu blir det fart på den jämtländska sjukvårdens utrikesrelationer. Processägaren får en sekreterare (tyvärr inte språkkunnig, måste skickas på landstingens bekostnad till Birmingham för att lära sig engelska). Inom kort besöker de båda (ofta i sällskap med någon politiker) Lamezia, Terme i Kalabrien, Bryssel, Rom, Trieste, Perth i Australien, Milano, Strasbourg, London, Bari, San Sebastian, Istrien, Wien och Irland.

På alla dessa ställen äger det rum viktiga konferenser där Jämtlands vårdcentraler och regionen i övrigt måste försvara sina intressen, lyder den officiella förklaringen. Det är svårt att fixera notan för utrikespolitiken, men den räknas i miljoner.

Hur många nya tjänster och projekt har genom åren blivit till på detta sätt? Det skulle kräva en del forskning. Det man ser med blotta ögat är resultatet: landstinget i Jämtland, som alltid behärskats av samma parti, är i dag Sveriges största vårdbyråkrati. Här går det dubbelt så många ”strateger”, assistenter och ”processägare” per medborgare som i Halland. Här krävs det 360 administratörer för att driva ett sjukhus, 28 små vårdcentraler och en handfull andra verksamheter.

”Skingra byråkraterna och använd pengarna till vården!” Slagordet dyker upp titt som tätt i lokalpressen. Är det populism, en enkel lösning på ett komplicerat problem? Jag frågar psykiatrichefen Solveig Nilsen om det är dumt av mig att ställa utflykterna till Trieste mot de tio vakanserna på hennes klinik.

”Nej”, svarar hon torrt, ”det är samma budget.” Hon förstår inte vad landstinget har vid Medelhavet att göra, när man aldrig har tid med hennes problem. ”De är ständigt upptagna med sina jätteprojekt, som vi inte har efterfrågat och som inte har med vården att göra. Som om vårdpersonalen var till för att tillfredsställa tjänstemännens sysselsättningsbehov.”

I Jämtland må man sakna läkare, men inte sinne för humor. Meningen ”I Jämtlands län ges alla möjlighet till en lustfylld och trygg sexualitet” framkallar skrattkramper hos kommunalrådet Persson.

”Var någonstans, ge mig adressen!” ”Men du har ju själv signerat detta löfte”, säger jag. ”Har jag? Nej, vet du, landstingets papper läser man inte så noga”, svarar Leif Persson.

Enligt landstinget har alla politiker i länet, vårdpersonalen och hundratals andra deltagit i utformningen av ”Folkhälsoplanen”, ett aktstycke som det tagit tre år, tusentals arbetstimmar, mängder av möten, kommittéer, remisser och studieresor att värka fram.

Så varför kan jag inte hitta en enda som verkligen läst det? Troligen för att det är omöjligt att ta sig igenom 34 sidor av ömsom banaliteter, ömsom rent önsketänkande och ett abstrakt mumbo-jumbo däremellan. Stilprov:

”Länsmål: Självkänslan hos alla individer stärks. Exempel på insatser: I samhället pågår ett ständigt arbete som lyfter fram frågor om värdegrund med fokus på etik och moral i ett mänskligt-humanistiskt perspektiv. Förslag till aktörer: Gemensamt ansvar.”

Så går det på, sida efter sida av meningar utan substans och också utan subjekt. Jämtlands stora problem är, som framgått av tidigare artiklar, bristen på fasta distriktsläkare. Med det ordet är inte nämnt i ”Folkhälsoplanen”. ”Det säger väl allt”, suckar doktor Alf Lerner på vårdcentralen i Järpen.

Jag klarade inte heller att smälta ”Värdegrund/Arbete/Hälsa”, en annan broschyr, där man bland annat får veta att ”kommunikation innebär utväxling av budskap mellan sändare och mottagare”. Med förklarande teckning. Det framgår att fyra landstingsenheter, vars namn är för långa för att nämnas, lagt ned månader på den produkten.

Sanning och konsekvens, eller landstingets värdegrund. En tragedi i två akter:
I januari 2003 blir två tjänstemän på landstinget, den ena kallar vi Holm, den andra Malm, uppkallade till tillförordnade landstingsdirektören Göran Jonsson. Som är missnöjd med deras avdelning. Under samtalet, som urartar till en utskällning, gör Jonsson en grov sexuell anspelning.

”Jag har aldrig varit med om något så kränkande”, säger Holm. Han och Malm anmäler förstås saken till landstingens politiska ledning. (Att Jonsson sagt vad han sagt är ostridigt, det finns vittnen.) Politiskt resultat: Göran Jonsson blir kvar på sin post, Holm och Malm förflyttas, därefter förlorar de undan för undan sina arbetsuppgifter. Och de förväntas hålla tyst om saken.

Holm hittar en dag ett avtal på sitt bord, undertecknat av landstingsdirektören Charlotte Wäreborn Schulz (densamma som i ”Folkhälsoplanen” undervisar jämtar hur man ”stärker individers självkänsla” samt även utlovar ”lustfylld sexualitet”). Det har uppstått ”arbetsmiljöproblem” på Holms avdelning, ”av den karaktären att de skulle kunna vara skadeståndsgrundande för arbetsgivaren”.

”Som kompensation för uppkommen problematik utbetalas en engångsersättning … på 15 000, i och med detta ställs inga ytterligare krav på arbetsgivaren i denna fråga.”

Socialt resultat: Holm, som under sina 16 år hos landstinget inte varit sjuk mer än tio dagar, klarar inte av att beträda landstingets lokaler. Han blir sjukskriven i sex månader. ”Krisreaktion: oro, koncentrationssvårigheter”, står det i sjukintyget. Ett märkligt dokument är det, som upplyser att upphovet till Holms sjukdom är den organisation som skall värna hans hälsa.

Hur många Holm finns det? En arbetskamrat till honom säger med elakt grin att landstinget i Jämtland kanske skapar lika många sjukfall som det avhjälper. Det låter absurt – eller kanske inte? Mer än var tionde av landstingets anställda i Jämtland lider av långvarig sjukdom och var tredje av dem har en psykiatrisk diagnos, framgår av statistiken. (Det är dubbelt så många som i Halland, som har den minsta sjukvårdsbyråkratin i landet.)

Riksförsäkringsverket antyder också ett direkt samband mellan uselt ledarskap och epidemin av långtidssjuka i Norrland. Det är ”stafettläkarna”, de som inte känner sina patienter, som mest lättvindigt skriver ut piller och intyg där människan kanske behöver annat. ”Vad är en stafettläkare, som väljer att kinesa i ett sunkigt landstingsrum i Arvidsjaur framför en trygg anställning, om inte ett fruktansvärt underbetyg åt arbetsgivaren”, säger distriktsläkaren Mats Ullén i Hoting.

Ordet korrumpera har många betydelser. Kommer från latinets rumpere att bryta, att bryta ned. Nedbrytningsprocess, förruttnelse. Men också att förgifta, att göra sjuk. Jag har aldrig varit med om att göra ett reportage där så många offentliga personer – läkare, enhetschefer, fullmäktigeledamöter, till och med kommunalråd – begärt att få förbli anonyma när de säger sitt hjärtas mening om en offentlig förvaltning. (”De skulle kunna krossa mig på en vecka”, säger en förtroendevald.)

Jag har sett en del korrupta organisationer, men ingen som samtidigt, alldeles uppriktigt, menat sig moraliskt överlägset samhället i övrigt.

”Landstinget”, säger en gammal landstingsdirektör, ”det är en värld för sig. Det liknar ingenting annat, inte staten, inte kommunen. Vill du förstå vad ett landsting är, får du gå tillbaka till 1800-talet.”

MACIEJ ZAREMBA

No comments yet

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: